Данил Керими

Ақпараттық технологиялар және электроника бағытының меңгерушісі, ДЭФ (пысықталуда)